Wyroby hutnicze

BednarkiDo góry

 • Czarne
 • Ocynkowane

BlachyDo góry

 • Gorącowalcowane
 • Wymiary: grubość od 2 do 100 mm,
  szerokość: 1000 do 2500 mm, długość: 2000 do 12000mm|
  Wg: PN-EN 10029:1999; PN-EN 10163-2 klasa A, podklasa 1

 • Żeberkowe
 • Wymiary: g= 2,5 do 10 mm, szerokość: 1000 do 1500 mm,
  długość: 3000 do 6000 mm
  Wg: PN-73/H-92127 lub według normy kraju producenta

 • Gorącowalcowane w kręgach
 • Wg: PN-En 10051+A1

 • Zimnowalcowane
 • Wymiary: g= 0,5 do 2,5 mm
  Wg: PN-EN 10131

CeownikiDo góry

 • Zwykłe (C, UPN)
 • Wymiary: h= 40 do 400 mm
  Wg: PN-86/H-93400 + A1:1996; DIN 1026-1:2000;
  EN 10279:2000; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

 • Ekonomiczne (CE)
 • Wymiary: h= 80 do 200 mm
  Wg: PN-71/H-93451; GOST 8240-89; PN-EN 10279; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

 • Ekonomiczne (UPE)
 • Wymiary: h= 80 do 400
  Wg: DIN 1026-2:2002-10; PN-EN 10279; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

 • Zimnogięte

DwuteownikiDo góry

 • Zwykłe – IPN
 • Wymiary: h= 80 do 550 mm
  Wg: PN-91/H-93407; DIN 1025 Bl.1 1995;
  PN-EN 10024:1998; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1

 • Specjalne – IPE…AA
 • Wymiary: h= 80 do 240 mm
  Wg: ZN-HK-0646-25:2003; PN-EN 10034; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1

 • Równoległościenne – IPE
 • Wymiary: h= 80 do 600 mm
  Wg: PN-91/H-93419; DIN 1025 Teil5 – 1994;
  PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1

 • Szerokostopowe – HEA, HEB, HEM
 • Wymiary: h= 100 do 1000 mm
  Wg:

  HEA: PN-H 93452; PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999;
  DIN 1025-3:1994;
  EURONORM 53-62;
  EN 10034:1993; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1
  HEB: PN-H 93452; DIN 1025-2:1995;
  PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999;
  EURONORM 53-62;
  EN 10034:1993; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1
  HEM: PN-H 93452; DIN 1025 Teil4-1994;
  PN-EN 10034:1996 + Ap1:1999;
  EURONORM 53-62;
  EN 10034:1993; PN-EN 10163-3 klasa C, podklasa 1

Druty miękkie żarzoneDo góry

Kraty pomostowe typu VEMADo góry

 • Standardowe
 • Ocynkowane
 • Czarne
 • Oraz wg zamówienia Klienta

KątownikiDo góry

 • Równoramienne
 • Wymiary: 20×20 do 250×250 mm
  Wg: PN-EN 10056-1:2000; PN-EN 10056-2:1998;
  DIN 1028 1994; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

 • Nierównoramienne
 • Wymiary: 30×20 do 250×190 mm
  Wg: PN-EN 10056-1:2000; PN-EN 10056-2:1998;
  DIN 1028 1994; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

 • Zimnogięte

PrętyDo góry

 • Żebrowane
 • Wymiary: O= 8 do 32 mm
  Wg: PN-ISO 6935-2/AK/Ap1:1998

 • Gładkie
 • Wymiary: O= 6 do 250 mm
  Wg: PN-EN 10060; PN-EN 10221

 • Kwadratowe
 • Wymiary: d= 10 do 60 mm
  Wg: PN-EN 10059; PN-EN 10221

ProfileDo góry

 • Kwadratowe
 • Wymiary: 20x20x1,5 do 200x200x5 mm
  Wg: PN-EN 10219-2:2000

 • Prostokątne
 • Wymiary: 30x18x1,5 do 160x80x5 mm
  Wg: PN-EN 10219-2:2000

PłaskownikiDo góry

Wymiar: g: 4 do 80 mm, h: 20 do 200 mm
Wg: PN-EN 10058

RuryDo góry

 • Czarne
 • Ocynkowane
 • Bez szwu

TeownikiDo góry

 • Równoramienne
 • Wymiary: h= 20 do 140 mm
  Wg: PN-EN 10055:1999; PN-EN 10163-3, klasa C, podklasa 1

 • Nierównoramienne
 • Wymiary: h= 1/2 b
  Wg: DIN 1024:1982

WalcówkiDo góry

Wymiary: O= 5,5 do 20 mm
Wg: PN-87/H-93200/02

 • Walcówka w kręgach
 • Wymiary: O= 5,5 do 16 mm
  Wg: PN-EN 10017; PN-EN 10221


Inne nietypowe pozycje asortymentu są sprowadzane na życzenie Klienta.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym działem handlowym.

Usługi

Cięcie staliDo góry

Cięcie stali na wymiar podany przez Klienta, przy użyciu różnych metod i urządzeń:

 • Przy pomocy przecinarki tarczowej
 • Przy pomocy piły taśmowej

ZbrojarskieDo góry

Wykonujemy zbrojenia wg potrzeb Klienta

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY